Proszę podać identyfikator użytkownika i jego adres e-mail